tracking

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK & ÇEREZ BEYANI

PAZAR DİSTRİBÜTÖRÜ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK & ÇEREZ BEYANI

Son gözden geçirme tarihi: 26 Haziran 2018

[215174] sicil numaralı [Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.] şirketimiz (“biz”), internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden kişilerin (“sizin”) gizliliğini çok ciddiye almaktadır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin kuralları öngören ve bu bilgilerle ilgili olarak size çeşitli haklar veren veri koruma mevzuatına uymayı taahhüt ediyoruz.

Bu beyanın kapsamı nedir?

İşbu Gizlilik Beyanı (“Beyan”), İnternet Sitesi kanalıyla hizmet (“Hizmetler”) sunarken topladığımız kişisel bilgiler dahil olmak üzere ziyaretçiler tarafından İnternet Sitesine girilen kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Ancak 16 yaşından büyük olmanız kaydıyla Hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Bu belgede WD-40 Limited Şirketine (“WD-40 Şirketi”) de atıfta bulunulmuştur.  İnternet Sitesi bu şirket tarafından işletilmektedir. Bu şirketin kayıtlı ofisi, Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ adresinde bulunmaktadır.

Bu Beyanı tarafınıza iletiyoruz, çünkü hakkınızda hangi bilgileri topladığımızı, bunların nasıl korunduğunu ve kullanıldığını ve hangi durumlarda ifşa edildiğini bilme hakkına sahipsiniz. İşbu Beyan ayrıca gerçekleştirdiğimiz bazı işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı dahil olmak üzere veri koruma haklarınızı açıklamaktadır. Haklarınız ve bunları nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgi, aşağıda 11. Bölümde verilmiştir.

Bu Beyanı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır.  Beyanda önemli değişiklikler yapmamız durumunda bu durumu e-posta veya İnternet Sitesinde yayımlayacağımız bir uyarı ile size ileteceğiz ve gerekli durumlarda sizin rızanızı alacağız.

 1. Topladığımız Bilgiler
 2. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?
 3. Bilgilerinizin Paylaşılması ve İfşası
 4. Pazarlama İletişimleri
 5. Uluslararası Veri Aktarımları
 6. Güvenlik
 7. Çerezler
 8. Diğer Sitelere Linkler
 9. Yüklediğiniz İçerikler
 10. Bilgilerin Saklanması
 11. Haklarınız
 12. Bilgilerinizi Nasıl Güncelleyebilirsiniz?
 13. İletişim Bilgileri

 

 1. Topladığımız Bilgiler

Bu Beyan, İnternet Sitemizin Kullanıcılarından topladığımız veya onların tarafımıza ilettiği kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.

Bizimle ve İnternet Sitemizle iletişime geçtiğinizde ve bizden ürün satın aldığınızda ve Hizmetlerimizi kullandığınızda hakkınızda kişisel bilgi topluyoruz ve işliyoruz. Bu bilgi şunları içermektedir:

 • Adınız
 • Cinsiyetiniz
 • Yaşınız/doğum tarihiniz
 • Medeni haliniz
 • Şirketiniz, mesleğiniz ve meslek unvanınız
 • E-posta adresiniz ve telefon numaranız
 • Posta adresiniz
 • Ödeme bilgileriniz
 • Fotoğraf, ses ve/veya video dahil olmak üzere ilettiğiniz içerikler (“son kullanıcı içeriği”)
 • Tarafımıza verdiğiniz onaylar dahil olmak üzere pazarlama tercihleriniz

İnternet sitesinin işleticisi olarak WD-40 Şirketi, internet protokol (“IP”) adresleri, internet hizmet sağlayıcı, yönlendiren/çıkış yapılan sayfalar, işletim sistemi, tarih/zaman damgası, tıklama verileri dahil olmak üzere İnternet Sitesine erişim için kullandığınız tarayıcı veya cihaza ilişkin bilgi toplayabilir. Aşağıdaki ‘Çerezler’ bölümüne bakınız.

Toplu Veriler

WD-40 Şirketi, operasyonel ve pazarlama amaçları doğrultusunda anonim ve toplu istatistiki bilgiler elde etmek amacıyla Kullanıcıların verilerini kullanabilir. Karşılaştırma, uygun donanım seviyelerinin belirlenmesi, Hizmetlerin Kullanıcılarımıza sunulması için gerekli çalışan sayılarının belirlenmesi ve Hizmetleri kullanan Kullanıcı sayılarının raporlanması, bu amaçlar arasında sayılabilir. Bu anonim ve toplu veriler, kesinlikle münferit bir Kullanıcının kimliği edilebilecek şekilde kullanılmaz.

 1. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Bize sunduğunuz bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

 • Sizin veri koruma haklarınızın ağır bastığı durumlar haricinde, ticari faaliyetlerimizi sürdürmek ve meşru çıkarlarımızı korumak için gerekli olduğu ölçüde özellikle:
  • Sorularınızı cevaplamak.
  • Yarışma ve anketlere katılımınızı desteklemek.
  • Size daha iyi ürün ve Hizmet sunmamızı sağlamak: örneğin, personelimizin performansını değerlendirmek, ürün ve Hizmetlerimizin kalitesini ölçmek ve İnternet Sitemiz, imkanlarımız ve Hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olmak.
  • İnternet sitelerimizin ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini sağlamak ve haklarımızı korumak.
  • Verileri (yasal süreçler veya yargılama kapsamında ifşa dahil olmak üzere) gerektiğinde yasal talepler, uyum, yönetmelik ve soruşturma amaçlarıyla bağlantılı olarak kullanacağız.
  • Ödeme aracı olarak kredi veya banka kartı bilgilerinizi vermeniz durumunda, dolandırıcılığın önlenmesi için vermiş olduğunuz banka kodu, hesap numarası ve kart numarasının geçerliliğini kontrol etmek için üçüncü taraflardan destek alıyoruz.
 • Rıza vermeniz durumunda:
  • İlgili ürün ve Hizmetlerimize veya tarafımızca, bağlı kuruluşlarımızca ve itinayla seçtiğimiz iş ortaklarımızca sağlanan diğer ürün ve hizmetlere ilişkin doğrudan pazarlama iletileri göndereceğiz. Tarafımızca gönderilen pazarlama materyallerini artık almak istemiyorsanız lütfen bunu bize bildirin. İşbu Beyanın 4. Bölümünde bunu nasıl yapacağınız açıklanmıştır.
  • WD-40 Şirketi çerez yerleştirmekte ve benzer teknolojileri kullanmakta olup, bunu işbu Beyanın çerezler kısmına uygun olarak ve ilgili teknolojiler kullanılırken size verilen bilgilere göre yapacaktır.
  • Bize ilettiğiniz resimleri internet sitemizde ve pazarlama malzemelerimizde ürünlerimizin reklamını yapmak amacıyla kullanabiliriz.
  • Başka durumlarda rızanızı istediğimizde bilgilerinizi açıklayacağımız amaç için kullanacağız.
 • Kanunla öngörülen amaçlar doğrultusunda:
  • Soruşturma yürüten devlet veya emniyet yetkililerinden gelen taleplere cevap olarak.
 • Bir sözleşmeyi ifa etmek veya bir sözleşmeyle bağlantılı adımları atmak amacıyla: bu durum, bizden bir satın alma yaptığınızda veya yürüttüğümüz bir yarışmaya katıldığınızda geçerlidir. Bu kapsama aşağıdakiler dahildir:
  • Siparişlerinizi yerine getirmek ve sizden ödeme almak.
  • Bizimle olan etkileşimleriniz kapsamında müşteri hizmetleri sunmak veya sorularınıza cevap vermek.
 • Ürünlerin, Hizmetlerin veya ödüllerin teslimatı veya başka türlü sunumunu organize etmek.
 1. Bilgilerinizin Paylaşılması ve İfşası

WD-40 Şirketi, İnternet Sitesinin nasıl kullanıldığına ilişkin toplu kullanıcı bilgilerini bize ifşa edebilir ve size ait kişisel bilgileri kullanarak İnternet Sitesi üzerinden aldığınız reklam ve pazarlama mesajlarını özelleştirebilir ya da bu amaçla üçüncü taraf şirketlerle (örn. Facebook) çalışabilir.  Bu özelleştirmeyi yapabilmek için toplu veriler bu şirketlerle paylaşılabilir. Anonim tıklama bilgisi, piksel etiketleri vasıtasıyla hesaplanan sayfa görüntüleme sayısı ve toplu demografik bilgiler de reklamcılarımız ve iş ortaklarımızla (örn. Google) paylaşılacaktır.

WD-40 ayrıca İnternet Sitesinin farklı kısımlarına olan ilgiyi ve bunların kullanımını ölçmek için istatistiki analizler gerçekleştirmek amacıyla İnternet Sitesine yapacağınız ziyaretle ilgili verileri kullanabilecektir. Bu bilgileri ilgili reklamcılar veya üçüncü taraflarla paylaşacaktır. Bununla birlikte bu üçüncü taraflara yalnızca bu analizler neticesinde elde edilen toplu verileri ileteceğiz, Kullanıcılara özel spesifik bilgiler paylaşılmayacaktır.

Kişisel bilgiler, bize hizmet sundukları sırada tarafımıza ilettiğiniz bilgilere erişim izni verilecek olan ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim adımıza ve WD-40 Şirketi adına bu bilgileri işleyecek olan (teknoloji danışmanları ve müşteri ilişkileri yönetimi sağlayıcıları dahil) üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılacaktır. Bu üçüncü taraflar arasında internet sitesi barındırma, bakım ve teknoloji sağlayıcıları ile müşteri ilişkileri yönetim hizmetleri sağlayıcıları bulunmaktadır. Bu hizmet sağlayıcıların her biri, akdi olarak işbu Beyana uygun bir şekilde bize hizmet sunmakla yükümlüdür.

Çalışanlarımız, acentelerimiz ve yüklenicilerimizin kişisel bilgilerinize erişimi ticari bir gerekçeye dayanmak zorundadır. Ayrıca kişisel bilgilerinizi (mesaj panosu yönetimi, istatistiki analiz, veri işleme ve sipariş karşılama gibi) Hizmetlerin yönetim ve sunumunda bize yardım eden kişilerle veya yarışma ve promosyonların idaresi, hakemliği ve ödüllerin verilmesi hususlarında bize yardım eden harici yüklenici, acente veya sponsorlarla paylaşıyoruz. Bu harici yüklenici veya acenteler, kişisel bilgilerinizi yalnızca bize belli bir hizmet sunmak için kullanacak olup başka bir amaçla kullanmayacaktır.

Gelecekte acentemiz veya hizmet sağlayıcımız dışında üçüncü taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmak istememiz durumunda bu durum hakkında sizi bilgilendirecek ve size rızanızı geri çekme imkanı tanıyacağız.

Müessesenin satılması, başka bir müesseseyle birleşmesi ve/veya devredilmesi durumunda bilgileriniz danışmanlarımıza ve müstakbel devralanımızın danışmanına ifşa edilerek müessesenin yeni sahiplerine aktarılacaktır.

Yasal bir yükümlülüğü yerine getirebilmemiz veya haklarımızı, iştiraklerimizin haklarını, bireylerin ya da kamunun hakları veya güvenliği ile Kullanıcılarımızın ya da üçüncü tarafların haklarını koruyabilmemiz için gerekli olduğunda kişisel bilgileriniz ifşa edilecektir.

 1. Pazarlama İletişimleri

İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz başka benzer WD-40 Şirketi ürün veya hizmetleri hakkındaki bilgileri (örn. haber bültenleri ve promosyonel iletileri) zaman zaman e-posta ile size göndermek isteriz. Bu iletileri yalnızca kabul etmeniz durumunda göndereceğiz ve dilediğiniz zaman tarafımızca gönderilen bu bilgileri almaktan vazgeçme veya doğrudan pazarlama amacıyla yaptığımız profil çıkarma faaliyetine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bunu;

 • Size gönderdiğimiz her e-posta iletisindeki abonelikten çıkma talimatlarını takip ederek veya
 • Aşağıdaki 13. Bölümde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
 1. Uluslararası Veri Aktarımları

Kişisel bilgilerinizi WD-40 Şirketi haricinde ülkeniz dışındaki ülkelere aktarmıyoruz. Ancak bu durumun değişmesi halinde sizi haberdar edeceğiz.

 1. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin kazara kaybolmaya ve yetkisiz erişim, kullanım, tahrifat veya ifşaya karşı korumak amacıyla tasarlanan makul teknik ve organizasyonel tedbirler uyguluyoruz.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan kişisel bilgilerin hem iletim esnasında hem de bize ulaştıktan sonra korunması amacıyla genel kabul görmüş sektör standartlarını uygulamaktayız. Ancak hiçbir İnternet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik saklama yöntemi yüzde yüz güvenlik sağlamamaktadır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya gayret etmemize rağmen, bu bilgilerin mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

 1. Çerezler

WD-40, İnternet Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve onu daha kullanışlı hale getirmek için çerez kullanır. İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde sunucularımız bilgisayarınıza çerez gönderir. Çerezler kendi başlarına kimliğinizi teşhis etmez, yalnızca kullandığınız internet tarayıcısını tanır.

İki tür çerez vardır: oturum çerezleri ve kalıcı çerezler. Oturum çerezleri internet tarayıcınızı kapattığınızda veya bilgisayarınızı kapattığınızda bilgisayarınızdan silinir. Kalıcı çerezler, internet tarayıcınızı kapattığınızda veya bilgisayarınızı kapattığınızda bilgisayarınızda kalmaya devam eder. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında belirtilen talimatları takip ederek kalıcı çerezlerinizi kaldırabilirsiniz. Kimliğinizin tarafımızca tespit edilebilmesini kabul etmeniz durumunda, kimliğinizi tespit etmemizi sağlayan şifrelenmiş bilgiler içeren oturum çerezleri kullanırız.

Kalıcı çerezler, yalnızca tarafımızdan okunabilir olup daha önce İnternet Sayfasını ziyaret eden tarayıcıları tespit etmek için kullanılır. Kullanıcıların bize kendileri hakkında kimliklerinin tespit edilmesinde kullanılabilecek bilgiler sunması durumunda kendilerine benzersiz bir tanıtıcı tahsis edilir. Bu benzersiz tanıtıcı, Kullanıcının internet tarayıcısına yerleştirdiğimiz kalıcı bir çerez ile ilişkilendirilir. WD-40, kalıcı çerezlerde kaydedilen bilgilerin güvenlik ve gizliliğine fazlasıyla özen gösterir. Örneğin, hesap numaralarını veya şifreleri kalıcı çerezler içerisine kaydetmeyiz.

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri silmek isterseniz lütfen çerezlerin depolandığı ilgili dosya veya dizini bulmak için internet tarayıcınızın yardım ve destek kısmındaki talimatları izleyin.

Çerezlerinizi silmeniz veya gelecekte kaydedilecek çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda İnternet Sitesinin belli alanlarına veya özelliklerine erişemeyebileceğinizi lütfen unutmayınız.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret edebilir veya davranışsal reklam ve çevrim içi gizlilik hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz www.youronlinechoices.eu sitesini inceleyebilirsiniz.

WD-40 aşağıdaki çerezleri kullanır:

Kesinlikle Gerekli Olan Çerezler

Bu çerezler, İnternet Sitesinde gezinti yapmanızı ve özelliklerini kullanmanızı sağlamak için elzemdir. Bu çerezler olmadan giriş bilgilerinizin veya alışveriş sepetinizdeki ürünlerin hatırlanması gibi talep ettiğiniz hizmetler sunulamaz.

Performans Çerezleri

Bu çerezler, bireylerin İnternet Sitesini nasıl kullandığıyla ilgili anonim bilgiler toplar. Örneğin, Google Analytics çerezlerini kullanarak müşterilerin sitemize nasıl geldiğini, sitemizde nasıl gezindiklerini ve sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak ve gezinti, alışveriş deneyimi ve pazarlama kampanyaları gibi iyileştirme yapabileceğimiz alanları belirlemek için bu çerezlerden yararlanıyoruz. Bu çerezler tarafından kaydedilen veriler, hiçbir zaman kimliğinizin tespit edilmesini sağlayacak kişisel detaylar içermez.

İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler, İnternet Sitemizi ziyaret ettiğiniz ülke, dil ve boyut, renk veya ürün grubu ve benzer arama parametreleri gibi tercihlerinizi hatırlar. Bu bilgiler daha sonra tercihlerinize daha uygun bir deneyim sunmak ve ziyaretlerinizi size özel ve hoşunuza gidecek şekilde tasarlamak için kullanılır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler anonimleştirilebilir olup diğer internet sitelerindeki gezintilerinizi takip edemez.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler, İnternet Sitesindeki aktivitenizi Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşmanıza imkan sağlar. Bu çerezler bizim kontrolümüz altında değildir. Lütfen bu platformların çerezlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek için bunların gizlilik politikalarına bakınız.

Günlük Dosyaları

Birçok internet sitesinde olduğu gibi belirli bilgileri otomatik olarak topluyoruz ve günlük dosyalarına kaydediyoruz. Bu bilgiler bireysel Kullanıcıların kimliklerini teşhis etmez. Günlük dosyaları, internet protokolü (“IP”) adresleri, tarayıcı türü, internet hizmeti sağlayıcısı, yönlendiren/çıkış yapılan sayfalar, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bilgileri içerir. WD-40, bu bilgileri kullanarak trendleri analiz eder, İnternet Sitesini yönetir, Kullanıcıların İnternet Sitesinde nasıl gezindiğini tespit eder ve genel olarak Kullanıcılarımız hakkında demografik bilgiler toplar. Bu şirket, otomatik olarak toplanan verileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirmez. WD-40, Omniture Web Analytics dahil olmak üzere endüstri standartlarına uygun ve ticari olarak kullanılabilir internet analiz çözümleri kullanarak İnternet Sitesine yaptığınız ziyaretle ilgili belirli anonim bilgiler toplar.

Clear Gifs (Web İşaretçileri)

WD-40, clear gif’ler (diğer bir deyişle web işaretçileri) vasıtasıyla hangi içeriklerin etkili olduğu hakkında bilgi toplamak suretiyle İnternet Sitesindeki içeriklerin daha iyi yönetilmesini temin eder. Clear gif’ler, işlev bakımından çerezlere benzeyen, benzersiz tanıtıcılı küçük grafikler olup internet kullanıcılarının çevrim içi hareketlerini takip etmek için kullanılır. Kullanıcının bilgisayar sabit diskinde kaydedilen çerezlerden farklı olarak, clear gif’ler internet sayfalarında görünmez bir şekilde gömülüdür ve bu cümlenin sonundaki nokta işareti büyüklüğündedir.

Alıcıların hangi e-posta iletilerini açtığını öğrenmek için HTML temelli e-posta iletilerimizde clear gif’ler kullanıyoruz. Bu yöntemle belli iletilerin etkinliğini ölçerek pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirebiliyoruz. Bu e-posta iletilerini almak istemiyorsanız lütfen aşağıdaki 4. Bölüme bakınız.

 1. Diğer Sitelere Linkler

Bu İnternet Sitesinde kontrolümüz altında olmayan başka internet sitelerine yönlendiren linkler bulunmaktadır. Bu siteden hareketle bağlantı kurmayı seçtiğiniz başka internet sitelerinin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını inceleyerek bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

 1. Yüklediğiniz İçerikler

İnternet Sayfasının diğer Kullanıcılar tarafından görülebilen kısımlarına adınız veya adınız ve soyadınızın ilk harfleriyle birlikte yorum, düşünce, tavsiye, ürün değerlendirmesi ve/veya son kullanıcı içeriği yüklemeniz durumunda ya da bu tür bilgileri doğrudan bize göndermeniz halinde yorum, düşünce ve önerilerinizi adınızla birlikte pazarlama amaçlarımız doğrultusunda kullanacağımızı bilmenizi isteriz.

Fikrinizi değiştirirseniz ve bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasını istemezseniz aşağıdaki 13. Bölümde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmelisiniz.

 1. Bilgilerin Saklanması

Pazarlama amaçlarıyla veya verdiğiniz rızaya binaen kişisel bilgilerinizi işlediğimiz durumlarda, siz bu işlemenin sonlandırılmasını talep edinceye kadar ve (talebinizi uygulamaya koymak için gerekli olan) kısa bir süre boyunca verilerinizi işlemeye devam ederiz. Ayrıca doğrudan pazarlama malzemelerinin gönderilmesinin sonlandırılmasına veya verilerinizin işlenmesinin süresiz olarak durdurulmasına yönelik taleplerinizi kaydederek gelecekte bu taleplerinize uygun hareket edilmesini sağlarız.

Bir sözleşme veya Hizmetin ifası için ya da bir yarışma bağlamında veya müşteri olarak size hizmet sunmak için gerekli olduğu şekilde kişisel bilgileri işlememiz durumunda, bizimle yapacağınız son iletişimden itibaren (yerel kanunda aksi öngörülen durumlar haricinde) beş (5) yıl süreyle ilgili bilgileri saklarız.

 1. Haklarınız

Bizden kişisel bilgilerinizin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya (aktif işlemenin durdurulması dahil) işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına, bir sözleşme veya rızanız kapsamında bize sunduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilir formatta alma hakkına ve bizden bu verileri başka bir veri sorumlusuyla paylaşmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Bazı durumlarda (özellikle veri işlemenin akdi veya başka bir yasal gerekliliğe uymak için gerekmediği durumlarda veya verileri doğrudan pazarlama için kullanmamız halinde) kişisel bilgilerinizin tarafımızca işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklar, örneğin talebinizin gerçekleştirilmesinin başka bir kişinin kişisel verilerini ifşa edecek olması veya başkalarının gizlilik haklarını ihlal edecek olması durumunda, ya da kanun uyarınca saklamakla yükümlü olduğumuz bilgileri silmemizi talep etmeniz durumunda, ya da zorlayıcı meşru çıkarlarımızın verileri saklamamızı gerektirdiği durumlarda bu haklar sınırlandırılabilir.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak için aşağıda 13. Bölümde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Hâlâ birtakım kaygılarınızın olması durumunda, yaşadığınız veya çalıştığınız yerdeki ya da ihlal olduğunu düşündüğünüz yerdeki veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

İnternet Sitesini ziyaret etmek için bize hiçbir kişisel bilgi vermek zorunda değilsiniz. Hizmetlerimizi kullanmanız durumunda bize gerekli bilgileri vermenizi rica edeceğiz. Sizden bilgi vermenizi istediğimizde, bu bilgilerin erişmek istediğiniz hizmetleri sunabilmemiz için vermeniz gereken bilgiler mi, yoksa isteğe bağlı bilgiler mi olduğunu size açıkça belirteceğiz. Bu bilgileri vermek istemezseniz bazı Hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

 1. Bilgilerinizi Nasıl Güncelleyebilirsiniz?

Sakladığımız size ait bilgileri değiştirmek veya güncellemek için lütfen 13. Bölümde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 1. İletişim Bilgileri

Kişisel bilgilerinizin veri sorumlusu [Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.]’dir. İşbu Beyanla ilgili bir sorunuz olduğu takdirde lütfen [+90 216 579 40 00] numaralı telefondan bizimle iletişime geçiniz.

 

Contact Us

TÜRK HENKEL Kimya San ve Tic. A.Ş. FSM Mah. Poligon Cad. No 8 Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14 Ümraniye 34771 İstanbul - Türkiye

© 2021 WD-40 Company